DE ZINTUIGENTUIN (1-1-2019).

We willen voor onze cliënten, maar ook voor onze bezoekers (de pluktuin/boomgaard van 5 ha. is beperkt voor publiek toegankelijk) een zintuigentuin aanleggen. Hiervoor werken we samen met het onderwijs en de vrijwilligers uit de nabije omgeving. Op deze manier wordt dit een echt buurtproject.  De zintuigentuin bestaat uit een aantal segmenten (een zintuig staat per onderdeel centraal), die met elkaar verbonden worden door blote voetenpaden (op een basis van modder, gladde stenen, water, beloopbare tijm/kamille en andere kruiden, etc.). Het idee hierachter is dat je, door te reflecteren op je eigen gevoelens, meer in staat zult zijn optimaal te reageren op een ander.

"De kiem van het mens-zijn

ligt in het kind mogen en kunnen zijn".

"Spel is de koninklijke weg naar zelfkennis, zelfvertrouwen en vertrouwen in een ander en de wereld om je heen. In die zintuigentuin willen we activiteiten ontwikkelen voor kinderen die gericht zijn op hun zelfbewustzijn. Meer bewegen, waarbij spel en oefening in een duidelijk pedagogisch concept worden gevat, komt ten goede aan de totale cognitieve en sociale ontwikkeling van het kind. Met de zintuigentuin wordt een belangrijke stap gezet om het kind in zijn meest elementaire behoeftes bij te staan; het ontwikkelen van zelfkennis en zelfvertrouwen om te kunnen spelen, te leren, en met anderen buiten samen te zijn". (Ykema, 2018)

"Het blijkt dat cliënten die affiniteit hebben met natuurbehandeling vaak al een persoonlijk moment kunnen noemen waarin ze de helende kracht van de natuur hebben ervaren. Sommige cliënten tonen onvrede met conventionele therapie. Ze vinden een ontmoeting in een reguliere behandelsetting te formeel, voelen zich angstig, voelen een spanning of druk ten opzichte van de face-to-face interactie of voelen zich gevangen in de binnenomgeving. De binnenruimte van een behandelsetting wordt ook wel saai genoemd en men mist een bepaald gevoel van levendigheid. Voor die cliënten (en hun therapeuten) kan het inzetten van natuur interessant zijn. De natuurlijke omgeving kan soms ook beter passen bij de ontwikkellingsfase van de cliënt. Voor kinderen kan de natuur bijvoorbeeld een minder veeleisende omgeving bieden die de druk verlaagt om verbaal te presteren. Er is meer ruimte voor vrij spel, fysieke inspanning en creativiteit". (Maas et al., 2021)

De verschillende tuinen in de Zintuigentuin:

Gevoel/sensitief: Dieper de zintuigentuin in zullen we paden met beloopbare tijm en kamille, kussentjesmos, modder en verschillende natuurlijke ondergronden die een diverse textuur hebben (steen, hout, klei, etc.) gaan creëren waar mensen op hun blote voeten zullen lopen. We zullen planten poten met een fluweelachtig blad of juist een heel andere structuur dan verwacht (kruidige planten als ezelsoor, zachte berenklauw, berenoor, braam, dovenetel, div. soorten gras, kleefkruid, kapbalsemien, bekervaren en heel zacht pluimengras.) En aaibare dieren; we kunnen geborgenheid bieden door met wilgen een hut of een tunnel te vlechten.

We laten een grote boom staan om in te klimmen. Met water richten we speelplekken in als een watertafel of een waterbaan.

Auditief: Het water van de poel. En het gezoem van de insecten. Elandgeweimos; knapt onder de voeten. Fluitenkruid; fluiten maken in mei. Trilgras; laat in juli/augustus een zacht ratelend, ritselend geluid horen. Überhaupt geven bepaalde grassen een bepaald geluid. Dieren die een bepaald geluid maken, ruimte voor een ‘stilte’plek.

Geur: Wisteria, hyacint, kamperfoelie, kansenboom (ruikt naar pindakaas), citroenverbena, gele kornoelje, lavendel, scharlei (ruikt naar mannenzweet), sering, viburnum, struikkamperfoelie, pawpaw (stinkende bloemen moeten vliegen aantrekken).

Visueel: Omdat de temperatuur stijgt, zou je aan exotische planten kunnen denken. Dat zijn meestal echte blikvangers, zoals de ‘vuurpijl’ (kniphofia). Visueel kun je werken met tegenstellingen: kardoen of artisjok of een enorme zonnebloem kan reuze imposant zijn, afgezet tegen een kleine en tere plant als een orchidee of een vergeet-mij-nietje bijvoorbeeld. Visueel is ook werken met kleur. Of een contrast in vorm. En een Insecten-vindplaats. Wat is hun functie?

Smaak: Purple queen (struikboon met donkerpaarse peulen), fagiolo nano (stamboon, gele peulen), bosaardbeitjes, eetbare bloemen als: Oost-Indische kers, viool, lamsoor (zout), maggiplant, salie, pepers, radijs, paardenbloem, rucola, korenbloem, vlier (bloesem), goudsbloem, daslook, etc. Eigenlijk vooral planten en kruiden die we nog niet in de pluktuin hebben staan. En natuurlijk de bijen en andere bestuivende insecten. Uitleg over de noodzaak voor bestuiving en voedselketen.

Inspiratiebron is: ‘De geheime tuin’(Frances Hodgson Burnett). Bij de betrokken partijen zien we veel enthousiasme. Ieder komt met zijn eigen inbreng en visie. In de eerste instantie willen we de kinderen van de basisschool en BSO ontwerptekeningen laten maken die dan als input kunnen dienen voor het uiteindelijke ontwerp van de studierichting ‘Leefbare stad en klimaat’. (Niv. 4 MBO van het Wellantcollege, Dordrecht). Het plan wordt nu al breed gedragen.

Betrokkenen.

*Gemeente Hoeksche Waard (subsidie toegekend in het kader van dorpsgericht werken, om het toegangs-pad naar de zintuigentuin te verharden)

*Jeugdzorg Hoeksche Waard; Stichting Distinto Barendrecht (Cliënten), buitenschoolse opvang/basisscholen (bezoekers pluktuin).

*15 vrijwilligers, dat zullen er waarschijnlijk meer worden als we daadwerkelijk aan de slag gaan.

*De Hoekse Bijenkorf (imker die zijn bijen op het perceel heeft staan en meedenkt over biodiversiteit), student ‘voedselbos op basis van permacultuur’ die van dit project zijn eindexamen-ontwerp wil maken.

*CmK (Cultuur met Kwaliteit) Hoeksche Waard (samen met scholen het cultuuraanbod stroomlijnen en verankeren. Onderwijs aan cultuur verbinden), samen onderzoeken hoe activiteiten in de zintuigentuin een onderdeel van het curriculum basisonderwijs kan zijn.

*Stichting ‘De Groene Motor’-Zelf doen in Groen, toegekende subsidies voor het graven van de poel, de beplanting van de poel en de aanleg van een ‘speelaanleiding’- de modderkeuken. Een samenspel van een waterbaan (in uitgeholde boomstammen), een grote zandbak en een modderkeuken, waarin naar hartenlust ‘gekookt’ kan worden. Kringloop Hoeksche Waard zorgt overigens voor de pannen, soeplepels en bakvormpjes.

*Wij zijn erkend leerbedrijf en bieden regelmatig de mogelijkheid voor leerlingen van de diverse zorgopleidingen om stage te komen lopen.

 

Financieel overzicht/planning:

We zullen dit jaar (2021) aan de slag gaan met de aanleg van de zintuigentuin.

Het hoofdpad naar de zintuigentuin toe is gefinancierd, en de aanleg van de speelaanleiding ook.

De modderkeuken en het toegangspad zal de komende maanden gestalte gaan krijgen. Door een donatie te vragen aan de bezoekers van de pluktuin die ook in de modderkeuken zullen gaan spelen, hopen we in het najaar de padenstructuur in de tuin zelf aan te kunnen gaan leggen.

De voorbereidende grond/rooiwerkzaamheden zijn al gedaan. De poel is gegraven en de oever is met onze cliënten/vrijwilligers beplant.

Duurzaamheid.

De vraag is niet óf, maar wel wanneer de zintuigentuin in al zijn glorie open zal gaan. Inmiddels is er genoeg steun toegezegd om er zeker van te zijn dat de zintuigentuin er gaat komen. Doordat het idee breed wordt gedragen, en dit project en de Stichting een grote gun-factor van het publiek genieten, zal er brede aandacht zijn in de media. Meerdere initiatieven zullen aanhaken (we denken bijv. aan mensen met dementie of parkinson), wij staan zeer open voor diverse vormen van samenwerking. De activiteiten die we ontwikkelen voor in de eerste instantie onze cliënten, zullen van blijvende aard zijn. De zintuigentuin zal zich, letterlijk en figuurlijk, in ons voedselbos gaan wortelen. Onze vrijwilligers zijn dermate betrokken bij dit initiatief dat onderhoud, ook op lange termijn mogelijk zal zijn.

Hoe helpt de zintuigentuin onze cliënten/ouders/therapeuten?

"Een betere band met natuur hangt positief samen met persoonlijke groei, het ervaren van autonomie, het hebben van een doel in het leven, zelfacceptatie, het hebben van positieve relaties met anderen en het ervaren van grip op de omgeving. Die samenhang blijkt het sterkst te zijn voor persoonlijke groei. (Pritchard et al., 2020).

Het effect van flora/fauna op de mentale gezondheid:

 • vermindering van eenzaamheid
 • vermindering van depressie
 • vermindering van aandacht voor eigen kwalen
 • een opener voor contact met anderen
 • een gevoel van zekerheid

Het effect van flora/fauna op de lichamelijke gezondheid:

 • meer beweging
 • meer ontspanning en dat werkt ook voor het voorkomen van stress
 • daling van de bloeddruk
 • stressverlaging
 • regulering van de hartslag
 • verhoging van het endorfine gehalte
 • verbetering mentale prestaties
 • verlaging van astma en allergieën (hoe vreemd dit misschien ook klinkt)
 • bevordert revalidatie

Het effect van flora en fauna op de maatschappij:

 • significant minder medicijn gebruik
 • verminderd bezoek aan de huisarts
 • en dat zorgt voor verlaging kosten in van de gezondheidszorg
 • bevordering sociale interactie

 

 

Helpen?

Voor dit project zijn wij nog op zoek naar financiële middelen/vrijwilligers die het leuk vinden om mee te denken, aan te leggen en te onderhouden. Ondersteuning is zinvol omdat het een mooi afgebakend project vormt. Bovendien willen we onze medefinanciers een tastbare plek in de Zintuigentuin geven.