spelen bij modderkeuken

NATUUR jz (jeugdzorg)

                                                                                                                                                                                     

Aanmeldingen gaan via de Zorgboeren Zuid-Holland: aanmelding@zbzh.nl

De plaatsingscoördinator kijkt dan welke zorgboerderij geschikt is voor uw kind. Mochten wij dat zijn dan volgt een kennismakingsgesprek waarbij we aan beide kanten gaan bekijken of NATUUR jz kan voorzien in de zorgbehoefte. Vervolgens kan er dan een intake gepland worden. 

 

Eva (moeder van cliënt): "Wij sturen ons kind graag naar NATUUR jz, omdat hij bij jullie kan zijn wie hij is. De combinatie van jullie positieve aandacht en jullie activiteiten in de pluktuin maken dat zijn zelfvertrouwen groeit, hij beter in zijn vel zit en zich dus kan ontwikkelen".

In onze huidige maatschappij wordt het proces van opgroeien van kind tot volwassene in toenemende mate gecontroleerd en efficiënt gemaakt. Hierdoor lijken de resultaten van een dergelijke opvoeding te leiden tot o.a. lichamelijke passiviteit, gebrekkige zintuiglijke ontwikkeling en geestelijke overbelasting.

NATUUR jz is een landgoed van 5 ha, gelegen in het rustige dorpje Mookhoek. Er is een bloemen- en fruitpluktuin die in het seizoen open is voor publiek. Verder lopen er gezellige kipjes, en is er een lief maar waaks hondje waarmee je flinke wandelingen over het perceel kunt maken.

Er is jeugdzorg van maandag t/m zaterdag. Voor de continuiteit loopt dit in de vakanties gewoon door. 

De dagbesteding van NATUUR jz heeft betrekking op de betekenis van natuur voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Op het leren omgaan met en zoveel mogelijk helen van achterstanden en stoornissen.

Onze zorg begint daarom bij vies worden in de modder, balanceren over een omgevallen boom, vallen en opstaan, het aaien van de hond en rennen door de regen. Al rollend, ruikend, kijkend, proevend, luisterend en grijpend ontdekken kinderen de wereld om hen heen. 

Wij bieden een heerlijk stuk natuur aan voor alle deelnemers. Ze nemen waar, ontdekken samenhangen, verwerven inzicht en doen positieve en krachtige ervaringen op, die maatgevend worden voor hun verdere leven. Ze bouwen spelenderwijs de lichamelijke en geestelijke veerkracht op die helpt om de wereld ontspannen en zelfverzekerd tegemoet te treden.

NATUUR jz

is er voor alle kinderen die extra zorg/begeleiding nodig hebben.  Wij zijn gespecialiseerd in het opbouwen van zelfvertrouwen. Begeleiding vindt altijd plaats in een kleine setting. Er komen op dit moment maximaal 8 kinderen per dagdeel naar NJZ. De kinderen zijn échte hulpboeren en krijgen zoveel verantwoordelijkheid als ze aan kunnen. We doen er alles aan om het kind in zijn kracht te zetten.

 

 

 

Expertise bij NATUUR jz

NATUUR jz werkt onder het kwaliteitskeurmerk: Kwaliteit laat je zien (juni 2023 toegekend).

De auditor zegt: "Zorgboerderij Natuur jz heeft een prima eerste jaar achter de rug. De hoeveelheid deelnemers is van 3 naar 15 gestegen, er is veel geïnvesteerd in kennis en kunde ( opleiding en trainingen) en er is veel geleerd vanuit de praktijk en samenwerking met de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland. 
Het begeleidingsteam heeft goed zicht op de deelnemers qua inhoud en uitvoering, mede door de samenwerking met de zorgcoördinatoren van ZBZH. De zorgboerderij zelf ontwikkelt zich qua omgeving steeds meer door de aanleg van onder meer een vijver ( met veel kikkers op dit moment), beleef en beweegpaden, naast de moestuinen en planten en bloemenkweek.
Juist door de omgeving goed af te stemmen op het deelnemersveld heeft NATUUR jz al een belangrijke plaats ingenomen in het leven van de jeugdige deelnemers, die hier zichzelf kunnen terugvinden en juist ook contacten kunnen op doen met de begeleiding en de andere deelnemers. Zelfs na dit eerste jaar is de zorgboerderij met zijn toegewijde begeleidingsteam al niet meer weg te denken uit het hulpverleningspallet in de Hoeksche Waard en omgeving.

De samenwerking tussen ZBZH en het begeleidingsteam vormt daarvoor een goede basis. De zorgboerderij is qua omgeving nog volop in ontwikkeling en biedt voor de toekomst zeker nog meer mogelijkheden voor de deelnemers.


De auditor, ook uit de Hoeksche Waard, vindt de zorgboerderij, juist ook op inhoud en uitvoering, een verreiking van het hulpverleningspakket voor deze specifieke doelgroep en geeft dan ook graag een extra stimulans door een positief advies te geven voor het uitreiken van het Kwaliteitskeurmerk voor NATUUR jz en zijn team."

* Wij zijn erkend leerbedrijf voor tal van opleidingen. Wij willen graag een plek zijn waar mensen zich kunnen ontwikkelen tot zorgprofessionals.

* Meer dan 20 jaar onderwijservaring in het speciaal basisonderwijs. Mét de opleiding SEN (special educational needs) waardoor er een gedragsspecialist is. 

* Peter is persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

* Claudia is ingeschreven in het SKJ-register. Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

 

Lukas (14 jaar): "Ik vind het fijn om met mijn handen te werken en leerzame dingen te doen. Buiten zijn en met je handen werken helpt goed bij het leren. De sfeer is rustig en open en dat helpt ook om je veilig te voelen". 

Er is uitgebreid en overtuigend bewijs dat leren optimaal verloopt in de natuur (1). In Japan en Finland zijn kinderen minder uren in de klas en toch hebben ze een beter leerresultaat. Hoe kan dit? Er zijn tal van onderzoeken die onweerlegbaar aantonen dat de natuur het stresshormoon reduceert (2). Waar kinderen in de klas geneigd zijn om op elke prikkel te reageren zien we dat er in de natuur plaatsgemaakt kan worden voor ‘gerichte aandacht’ (of executieve aandacht) die gestalte geeft aan hun innerlijke plannen en doelen. In de natuur hebben kinderen macht over hun aandacht. Die gerichte aandacht speelt een belangrijke rol bij leren. 

Leerkrachten zien dat pauze-tijd een positief effect heeft op het leervermogen van hun leerlingen na de pauze; het verhoogt de concentratie, de leerlingen zijn frisser en ze zijn hun bewegingsonrust kwijt.

Bijna alle leerkrachten zien positieve effecten van het buitenlesgeven (3). Je zou zeggen: alle vakken kunnen buiten gegeven worden. Het is, net als het leven zelf, noodzakelijk om vak-integraal les te geven.

 

Marcelle Jannsen (directeur SBO de Koppeling, Rotterdam-Zuid): "Claudia houdt leerlingen betrokken bij hun taak door haar enthousiasme. Ze maakt, waar nodig, kleine stappen en zo worden taken hanteerbaar voor leerlingen. Zo hebben leerlingen successen en groeit het zelfvertrouwen. Ze is altijd in voor een volgende stap."

Voorbeeld: We gaan wortelen zaaien. De zaai-instructie moet uitgevoerd worden (begrijpend lezen, rekenen, techniek, natuur, bewegen).

  • Ook al lijken leerlingen buiten het klaslokaal minder gericht op leren, toch levert buitenles veel op, veel meer dan we doorgaans beseffen.
  • Beweging stimuleert de fysiologie van de hersenen om te ontwikkelen, fysiek spel verbetert het ruimtelijk inzicht, de executieve vaardigheden en de werkhouding. Een beter eigen lichaamsgevoel helpt de leerlingen beter denken. 

Kinderen zijn extra gevoelig voor het zintuigelijke bombardement van de klassikale omgeving. Ze hebben daarom extra veel baat bij bomen en planten (1).

 

 

 

  • 1: Mieras. ‘Buitentijd=leertijd’, 2019.
  • 2: Taylor, A. F. & Kuo, F. E. ‘Children With Attention Decits Concentrate Better After Walk in the Park’. Journal of Attention Disorders 12, 402–409, 2009.
  • 2: Linnell, K. J., Caparos, S., de Fockert, J. W. & Davido, J. ‘Urbanization decreases attentional engagement’. J Exp Psychol Hum Percept Perform 39, 1232–1247, 2013.
  • 3: Duo Onderwijsonderszoek. ‘Rapportage Buitenles’, 2016.

Meer weten?

06-47589979 (alleen app)