spelen bij modderkeuken

NATUUR jz (jeugdzorg)

                                                                                                                                                                                     

Eva (moeder van cliënt): "Wij sturen ons kind graag naar NATUUR jz, omdat hij bij jullie kan zijn wie hij is. De combinatie van jullie positieve aandacht en jullie activiteiten in de pluktuin maken dat zijn zelfvertrouwen groeit, hij beter in zijn vel zit en zich dus kan ontwikkelen".

In onze huidige maatschappij wordt het proces van opgroeien van kind tot volwassene in toenemende mate gecontroleerd en efficiënt gemaakt. Hierdoor lijken de resultaten van een dergelijke opvoeding te leiden tot o.a. lichamelijke passiviteit, gebrekkige zintuiglijke ontwikkeling en geestelijke overbelasting.

NATUUR jz is een landgoed van 5 ha, gelegen in het rustige dorpje Mookhoek. Er is een bloemen- en fruitpluktuin die in het seizoen open is voor publiek. Verder lopen er gezellige kipjes, hebben we een lief maar waaks hondje waarmee je flinke wandelingen over het perceel kunt maken.

Wij zijn voor jeugdzorg geopend van woensdag t/m zaterdag.

De dagbesteding van NATUUR jz heeft betrekking op de betekenis van natuur voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. En voor het leren omgaan met en zoveel mogelijk helen van achterstanden en stoornissen.

Zoals een jong leeuwtje spelenderwijs als vanzelf leert hoe het zich moet redden in de jungle, geldt dit ook voor kinderen; spelend in de natuur worden alle zintuigen geprikkeld en krijgt de totale mens, geestelijk en lichamelijk, de kans om zich te ontwikkelen. Ontwikkeling begint bij actieve verbondenheid.

Onze zorg begint daarom bij vies worden in de modder, balanceren over een omgevallen boom, vallen en opstaan, het aaien van de hond en rennen door de regen. Al rollend, ruikend, kijkend, proevend, luisterend en grijpend ontdekken kinderen de wereld om hen heen. 

Wij bieden een heerlijk stuk natuur aan voor alle deelnemers; Ze nemen waar, ontdekken samenhangen, verwerven inzicht en doen positieve en krachtige ervaringen op, die maatgevend worden voor hun verdere leven. Ze bouwen spelenderwijs de lichamelijke en geestelijke veerkracht op die helpt om de wereld ontspannen en zelfverzekerd tegemoet te treden.

NATUUR jz is er voor alle kinderen die extra zorg/begeleiding nodig hebben, dus ook voor kinderen met een gedrags/leerstoornis. Wij hanteren een flexibele IQ-ondergrens van 60. Niet ieder kind is geschikt om de hele dag in een lokaal op een stoel te zitten. Wij denken eigenlijk geen enkel kind. Wij zijn gespecialiseerd in het opbouwen van zelfvertrouwen. Begeleiding vindt altijd plaats in een kleine setting. Er komen op dit moment maximaal 8 kinderen per dagdeel naar NJZ. De kinderen zijn échte hulpboeren en krijgen zoveel verantwoordelijkheid als ze aankunnen. We doen er alles aan om een goede werkrelatie op te bouwen waarbij de autonomie van het kind leidend is.

Expertise bij NATUUR jz

* Meer dan 20 jaar onderwijservaring in het speciaal basisonderwijs (en daar werkt Claudia nog steeds met veel plezier, in Rotterdam-Zuid). Ze heeft de opleiding SEN (special educational needs) gedaan waardoor ze een gedragsspecialist is. Bovendien volgt ze alle relevante nascholing om up-to-date te blijven.

* Peter heeft een schat aan ervaring als instructeur bij defensie en later als begeleider bij Humanitas. Maar bovenal is hij een rolmodel; hij laat heel rustig, op allerlei praktische manieren zien hoe je kunt leren. 

* Claudia is trainer 'Rots en Water': Rots en water is een psychofysieke training voor kinderen van 4-16 jaar. In deze training leren ze in de eerste instantie naar hun eigen lichaam te luisteren en zo de signalen te herkennen die een bepaalde emotie oproepen. Daarna gaan ze die kennis toepassen in sociale interactie. Met leeftijdsgenoten, met volwassenen, met hun gezin. Het gezin wordt nauw betrokken bij deze training omdat ze zo samen kunnen groeien. 

* Claudia is ingeschreven in het SKJ-register. Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

* NATUUR jz beschikt altijd over een BHV-er en doet er alles aan om de veiligheid te waarborgen.

 

Lukas (14 jaar): "Ik vind het fijn om met mijn handen te werken en leerzame dingen te doen. Buiten zijn en met je handen werken helpt goed bij het leren. De sfeer is rustig en open en dat helpt ook om je veilig te voelen". 

 

  • Er is uitgebreid en overtuigend bewijs dat leren optimaal verloopt in de natuur (1). In Japan en Finland zijn kinderen minder uren in de klas en toch hebben ze een beter leerresultaat. Hoe kan dit? Er zijn tal van onderzoeken die onweerlegbaar aantonen dat de natuur het stresshormoon reduceert (2). Waar kinderen in de klas geneigd zijn om op elke prikkel te reageren zien we dat er in de natuur plaatsgemaakt kan worden voor ‘gerichte aandacht’ (of executieve aandacht) die gestalte geeft aan hun innerlijke plannen en doelen. In de natuur hebben kinderen macht over hun aandacht. Die gerichte aandacht speelt een belangrijke rol bij leren (en reflecteren). 
  • Leerkrachten zien dat pauze-tijd een positief effect heeft op het leervermogen van hun leerlingen na de pauze; het verhoogt de concentratie, de leerlingen zijn frisser en ze zijn hun bewegingsonrust kwijt.
  • Bijna alle leerkrachten zien positieve effecten van het buitenlesgeven (3). Je zou zeggen: alle vakken kunnen buiten gegeven worden. Het is, net als het leven zelf, noodzakelijk om vak-integraal les te geven.

 

Marcelle Jannsen (directeur SBO de Koppeling, Rotterdam-Zuid): "Claudia houdt leerlingen betrokken bij hun taak door haar enthousiasme. Ze maakt, waar nodig, kleine stappen en zo worden taken hanteerbaar voor leerlingen. Zo hebben leerlingen successen en groeit het zelfvertrouwen. Ze is altijd in voor een volgende stap. Bedankt!"

foto 3
IMG_2841

Voorbeeld: We gaan wortelen zaaien. De zaai-instructie moet uitgevoerd worden (begrijpend lezen, rekenen, techniek, natuur, bewegen).

  • Ook al lijken leerlingen buiten het klaslokaal minder gericht op leren, toch levert buitenles veel op, veel meer dan we doorgaans beseffen.
  • Beweging stimuleert de fysiologie van de hersenen om te ontwikkelen, fysiek spel verbetert het ruimtelijk inzicht, de executieve vaardigheden en de werkhouding. Een beter eigen lichaamsgevoel helpt de leerlingen beter denken. 
  • Kinderen zijn extra gevoelig voor het zintuigelijke bombardement van de klassikale omgeving. Ze hebben daarom extra veel baat bij bomen en planten (1).

 

  • 1: Mieras. ‘Buitentijd=leertijd’, 2019.
  • 2: Taylor, A. F. & Kuo, F. E. ‘Children With Attention Decits Concentrate Better After Walk in the Park’. Journal of Attention Disorders 12, 402–409, 2009.
  • 2: Linnell, K. J., Caparos, S., de Fockert, J. W. & Davido, J. ‘Urbanization decreases attentional engagement’. J Exp Psychol Hum Percept Perform 39, 1232–1247, 2013.
  • 3: Duo Onderwijsonderszoek. ‘Rapportage Buitenles’, 2016.

NJZ volgen kan op Facebook:  https://www.facebook.com/www.plukhoekmookhoek.nl

Mail NJZ: NATUURjz@gmail.com

Meer weten?

06-47589979 (alleen app)